ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

57

12/2021, Nutrition Reviews

Sotiria Kotopoulou, Antonis Zampelas and Emmanuella Magriplis. Dietary nitrate and nitrite and human health: a narrative review by intake source. Nutrition Reviews; in press. IF (7.2).

Διαβάστε περισσότερα εδώ

56

10/2021, Nutrients

George Moschonis, Emmanuella Magriplis and Antonis Zampelas. Νovel Nutrition Education approaches for Health Promotion: from investigating problems to finding solutions. Nutrients; 2021. Editorial (invited). (IF:5.4)

Διαβάστε περισσότερα εδώ

55

9/2021, Lancet

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. Lancet. 2021 Sep 11;398(10304):957-980. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01330-1.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

54

8/2021, Nutrients

Marakis G, Gaitis F, Mila S, Papadimitriou D, Tsigarida E, Mousia Z, Karpouza A, Magriplis E and Zampelas A. Attitudes towards Olive Oil Usage, Domestic Storage, and Knowledge of Quality: A Consumers’ Survey in Greece. Nutrients; 2021, 13, 3709

Διαβάστε περισσότερα εδώ

53

8/2021, Children (Basel)

Magriplis E, Michas G, Petridi E, Chrousos GP, Roma E, Benetou V, Cholopoulos N, Micha R, Panagiotakos D, Zampelas A. Dietary Sugar Intake and Its Association with Obesity in Children and Adolescents. Children (Basel). 2021 Aug 3;8(8):676. doi: 10.3390/children8080676.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

52

8/2021, Nutritients

Magriplis E and Chourdakis M. Mediterranean Diet and Metabolic Diseases. Nutrients; 2021. Editorial (invited). (IF:5.4)

Διαβάστε περισσότερα εδώ

51

06/2021, Nutrition

Development and validation of a short culture-specific food frequency questionnaire for Greek pregnant women and their adherence to the Mediterranean diet.
Apostolopoulou A, Magriplis E, Tsekitsidi E, Oikonomidou AC, Papaefstathiou E, Tsakiridis I, Dagklis T, Chourdakis M.
Nutrition. 2021 Jun 1;90:111357. doi: 10.1016/j.nut.2021.111357. Online ahead of print.
PMID: 34218120

Διαβάστε περισσότερα εδώ

50

06/2021, J Hum Nutr Diet

Micronutrient dietary intakes and their food sources in adults: the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS).
Mitsopoulou AV, Magriplis E, Michas G, Micha R, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Panagiotakos DB, Zampelas A, Karageorgou D, Bakogianni I, Dimakopoulos I, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Fappa E, Theodoraki EM, Trichia E, Sialvera TE, Varytimiadi A, Spyreli E, Koutelidakis A, Karlis G, Zacharia S, Papageorgiou A, Dedoussis G, Dimitriadis G, Manios I.
J Hum Nutr Diet. 2021 Jun;34(3):616-628. doi: 10.1111/jhn.12840. Epub 2021 Jan 26.
PMID: 33497494

Διαβάστε περισσότερα εδώ

49

05/2021, J Clin Sleep Med

Sleeping patterns and childhood obesity: an epidemiological study in 1,728 children in Greece.
Kanellopoulou A, Notara V, Magriplis E, Antonogeorgos G, Rojas-Gil AP, Kornilaki EN, Lagiou A, Yannakoulia M, Panagiotakos DB.
J Clin Sleep Med. 2021 May 1;17(5):1093-1101. doi: 10.5664/jcsm.9160.
PMID: 33576738

Διαβάστε περισσότερα εδώ

48

03/2021, Elife

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight. Elife. 2021 Mar 9;10:e60060. doi: 10.7554/eLife.60060.(IF: 7.08)

Διαβάστε περισσότερα εδώ

47

03/2021, Elife

Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight.
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC).
Elife. 2021 Mar 9;10:e60060. doi: 10.7554/eLife.60060.
PMID: 33685583 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

46

02/2021, Journal of Affective Disorders

Michas G, Magriplis E, Micha R, Chourdakis M, Panagiotakos D, Zampelas A. Sociodemographic and lifestyle determinants of depressive symptoms in a nationally representative sample of Greek adults: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). Journal of Affective Disorders; 2021 Feb 15; 281:192-198. (IF: 3.89)

Διαβάστε περισσότερα εδώ

45

02/2021, Children and Youth Services Review

Notara V, Kanellopoulou A, Diamanntis DD, Antonogeorgos G, Magriplis E, Rojas-Gil AP, Kornilaki E, Kosti. IR, Lagiou A, and Panagiotakos D. Extracurricular activities and childhood obesity: an epidemiological study among 10-12 years old children. Children and Youth Services Review; 2021 Feb; Epub ahead of print. (IF 1.52).

Διαβάστε περισσότερα εδώ

44

02/2021, J Affect Disord

Sociodemographic and lifestyle determinants of depressive symptoms in a nationally representative sample of Greek adults: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS).
Michas G, Magriplis E, Micha R, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Dimitriadis G, Panagiotakos D, Zampelas A.
J Affect Disord. 2021 Feb 15;281:192-198. doi: 10.1016/j.jad.2020.12.013. Epub 2020 Dec 9.
PMID: 33326892

Διαβάστε περισσότερα εδώ

43

01/2021, Nutrients

Effects of Three Different Family-Based Interventions in Overweight and Obese Children: The “4 Your Family” Randomized Controlled Trial.
Varagiannis P, Magriplis E, Risvas G, Vamvouka K, Nisianaki A, Papageorgiou A, Pervanidou P, Chrousos GP, Zampelas A.
Nutrients. 2021 Jan 24;13(2):341. doi: 10.3390/nu13020341.
PMID: 33498894 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

42

01/2021, Nutrients

Dietary Intake Assessment of Pre-Packed Graviera Cheese in Greece and Nutritional Characterization Using the Nutri-Score Front of Pack Label Scheme.
Katsouri E, Magriplis E, Zampelas A, Drosinos EH, Nychas GJ.
Nutrients. 2021 Jan 20;13(2):295. doi: 10.3390/nu13020295.
PMID: 33498580 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

41

01/2021, Public Health

Prevalence of type 2 diabetes mellitus in a representative sample of Greek adults and its association with modifiable risk factors: results from the Hellenic National Nutrition and Health Survey.
Magriplis E, Panagiotakos D, Papakonstantinou E, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Dimakopoulos I, Bakogianni I, Chourdakis M, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Dimitriadis G, Zampelas A; Contributors; Advisory Committee.
Public Health. 2021 Jan 18:S0033-3506(20)30444-3. doi: 10.1016/j.puhe.2020.10.002. Online ahead of print.
PMID: 33478772

Διαβάστε περισσότερα εδώ

40

11/2020, Lancet

Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants.
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC).
Lancet. 2020 Nov 7;396(10261):1511-1524. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31859-6.
PMID: 33160572 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

39

10/2020, Nutrients

Eating Habits and Lifestyle during COVID-19 Lockdown in the United Arab Emirates: A Cross-Sectional Study.
Cheikh Ismail L, Osaili TM, Mohamad MN, Al Marzouqi A, Jarrar AH, Abu Jamous DO, Magriplis E, Ali HI, Al Sabbah H, Hasan H, AlMarzooqi LMR, Stojanovska L, Hashim M, Shaker Obaid RR, Saleh ST, Al Dhaheri AS.
Nutrients. 2020 Oct 29;12(11):3314. doi: 10.3390/nu12113314.
PMID: 33137947 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

38

09/2020, Hellenic J Cardiol

Heart failure in Greece: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS).
Michas G, Magriplis E, Panagiotakos D, Chourdakis M, Micha R, Filippatos G, Zampelas A, Dimakopoulos I, Karageorgou D, Mitsopoulou AV, Bakogianni I, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Fappa E, Theodoraki EM, Trichia E, Sialvera TE, Varytimiadi A, Spyreli E, Koutelidakis A, Karlis G, Zacharia S, Papageorgiou A, Chrousos GP, Dedoussis G, Dimitriadis G, Manios Y, Roma E.
Hellenic J Cardiol. 2020 Sep 15:S1109-9666(20)30191-3. doi: 10.1016/j.hjc.2020.08.007. Online ahead of print.
PMID: 32941987 No abstract available.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

37

09/2020, Public Health Nutr

Micronutrient intakes and their food sources among Greek children and adolescents.
Mitsopoulou AV, Magriplis E, Dimakopoulos I, Karageorgou D, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Panagiotakos DB, Zampelas A.
Public Health Nutr. 2020 Sep;23(13):2314-2326. doi: 10.1017/S136898001900449X. Epub 2020 Apr 20.
PMID: 32308177

Διαβάστε περισσότερα εδώ

36

08/2020, Diagn Progn Res

UMBRELLA protocol: systematic reviews of multivariable biomarker prognostic models developed to predict clinical outcomes in patients with heart failure.
Vazquez-Montes MDLA, Debray TPA, Taylor KS, Speich B, Jones N, Collins GS, Hobbs FDRR, Magriplis E, Maruri-Aguilar H, Moons KGM, Parissis J, Perera R, Roberts N, Taylor CJ, Kadoglou NPE, Trivella M; proBHF group.
Diagn Progn Res. 2020 Aug 26;4:13. doi: 10.1186/s41512-020-00081-4. eCollection 2020.
PMID: 32864468 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

35

06/2020, Nature

Repositioning of the global epicentre of non-optimal cholesterol.
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC).
Nature. 2020 Jun;582(7810):73-77. doi: 10.1038/s41586-020-2338-1. Epub 2020 Jun 3.
PMID: 32494083 Free PMC article.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

34

6/2020, Med J Nut Metab

Apostalaki I, Pepa A, Magriplis E, Malisova O and Kapsokefalou M. Mediterranean diet adherence, social capital and health related quality of life in the older adults of Crete, Greece: The MINOA study. Med J Nut Metab 2020; 149-161.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

33

06/2020, Nutrients

Validation of a Food Propensity Questionnaire for the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS) and Results on This Population’s Adherence to Key Food-Group Nutritional Guidelines.
Smiliotopoulos T, Magriplis E, Zampelas A.
Nutrients. 2020 Jun 17;12(6):1808. doi: 10.3390/nu12061808.
PMID: 32560456 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

32

05/2020, Hellenic J Cardiol

Hypertension prevalence in a representative sample of Greek adults: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS).
Magriplis E, Panagiotakos D, Tsioufis C, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Dimakopoulos I, Bakogianni I, Chourdakis M, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Zampelas A; Contributors, Koutelidakis A, Karlis G, Zacharia S, Papageorgiou A; Advisory Committee, Dedoussis G, Dimitriadis G, Manios Y, Roma E.
Hellenic J Cardiol. 2020 May-Jun;61(3):217-218. doi: 10.1016/j.hjc.2019.10.013. Epub 2019 Nov 20.
PMID: 31756493 No abstract available.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

31

04/2020, Hellenic J Cardiol

The recalibrated HellenicSCORE based on newly derived risk factors from the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS); the HellenicSCORE II.
Panagiotakos DB, Magriplis E, Zampelas A; Contributors; Advisory Committee.
Hellenic J Cardiol. 2020 Apr 18:S1109-9666(20)30073-7. doi: 10.1016/j.hjc.2020.03.006. Online ahead of print.
PMID: 32311430

Διαβάστε περισσότερα εδώ

30

04/2020, J Prev Med Hyg

The influence of socio-environmental determinants on hypertension. A spatial analysis in Athens metropolitan area, Greece.
Faka A, Chalkias C, Magriplis E, Georgousopoulou EN, Tripitsidis A, Pitsavos C, Panagiotakos DB.
J Prev Med Hyg. 2020 Apr 2;61(1):E76-E84. doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2020.61.1.988. eCollection 2020 Mar.
PMID: 32490272 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

29

04/2020, Nutrition

Intake and contribution of food groups to vitamin D intake in a representative sample of adult Greek population.
Dimakopoulos I, Magriplis E, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Panagiotakos DB, Zampelas A.
Nutrition. 2020 Apr;72:110641. doi: 10.1016/j.nut.2019.110641. Epub 2019 Nov 15.
PMID: 31918051

Διαβάστε περισσότερα εδώ

28

03/2020, Nutrients

Presence of Hypertension Is Reduced by Mediterranean Diet Adherence in All Individuals with a More Pronounced Effect in the Obese: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS).
Magriplis E, Panagiotakos D, Kyrou I, Tsioufis C, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Dimakopoulos I, Bakogianni I, Chourdakis M, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Zampelas A
Nutrients. 2020 Mar 23;12(3):853. doi: 10.3390/nu12030853.
PMID: 32209978 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

27

02/2020, Foods

Nutritional Characteristics of Prepacked Feta PDO Cheese Products in Greece: Assessment of Dietary Intakes and Nutritional Profiles.
Katsouri E, Magriplis E, Zampelas A, Nychas GJ, Drosinos EH.
Foods. 2020 Feb 27;9(3):253. doi: 10.3390/foods9030253.
PMID: 32120780 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

26

02/2020, Nutr Metab Cardiovasc Dis

Dietary patterns and cardiovascular disease in Greek adults: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS).
Karageorgou D, Magriplis E, Bakogianni I, Mitsopoulou AV, Dimakopoulos I, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Chourdakis M, Panagiotakos DB, Zampelas A; HNNHS Contributors; HNNHS Advisory Committee.
Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020 Feb 10;30(2):201-213. doi: 10.1016/j.numecd.2019.09.024. Epub 2019 Sep 30.
PMID: 31761547

Διαβάστε περισσότερα εδώ

25

02/2020, Proc Nutr Soc

Dietary patterns and risk of cardiovascular diseases: a review of the evidence.
Zampelas A, Magriplis E.
Proc Nutr Soc. 2020 Feb;79(1):68-75. doi: 10.1017/S0029665119000946. Epub 2019 Jun 28.
PMID: 31250769 Review.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

24

12/2019, Clin Nutr ESPEN

Association of serum vitamin D status with dietary intake and sun exposure in adults.
Dimakopoulos I, Magriplis E, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Panagiotakos DB, Zampelas A; HNNHS Contributors; HNNHS Advisory Committee.
Clin Nutr ESPEN. 2019 Dec;34:23-31. doi: 10.1016/j.clnesp.2019.09.008. Epub 2019 Oct 18.
PMID: 31677707

Διαβάστε περισσότερα εδώ

23

12/2019, Eur J Prev Cardiol

Prevalence of hyperlipidaemia in adults and its relation to the Mediterranean diet: the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS).
Magriplis E, Panagiotakos D, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Bakogianni I, Dimakopoulos I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Zampelas A.
Eur J Prev Cardiol. 2019 Dec;26(18):1957-1967. doi: 10.1177/2047487319866023. Epub 2019 Jul 26.
PMID: 31349779

Διαβάστε περισσότερα εδώ

22

10/2019, J Hum Nutr Diet

Effectiveness and easiness of adherence to behavioural guidelines for diet and lifestyle changes for cholesterol-lowering: the Increasing Adherence of Consumers to Diet & Lifestyle Changes to Lower (LDL) Cholesterol (ACT) randomised controlled trial.
Magriplis E, Sialvera TE, Papadopoulou A, Efstathiou SP, Trautwein EA, Goumas G, Dimakopoulos I, Papavasiliou K, Koutsouri A, Zampelas A.
J Hum Nutr Diet. 2019 Oct;32(5):607-618. doi: 10.1111/jhn.12667. Epub 2019 May 27.
PMID: 31134707 Clinical Trial.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

21

09/2019, Nutrients

Consumption of Raw Orange, 100% Fresh Orange Juice, and Nectar- Sweetened Orange Juice-Effects on Blood Glucose and Insulin Levels on Healthy Subjects.
Papandreou D, Magriplis E, Abboud M, Taha Z, Karavolia E, Karavolias C, Zampelas A.
Nutrients. 2019 Sep 10;11(9):2171. doi: 10.3390/nu11092171.
PMID: 31509979 Free PMC article. Clinical Trial.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

20

08/2019, J Hum Nutr Diet

Association of meal and snack patterns with micronutrient intakes among Greek children and adolescents: data from the Hellenic National Nutrition and Health Survey.
Mitsopoulou AV, Magriplis E, Dimakopoulos I, Karageorgou D, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Panagiotakos DB, Zampelas A; HNNHS Contributors; HNNHS Advisory Committee.
J Hum Nutr Diet. 2019 Aug;32(4):455-467. doi: 10.1111/jhn.12639. Epub 2019 Apr 24.
PMID: 31020750

Διαβάστε περισσότερα εδώ

19

07/2019, Eur J Clin Nutr

Beer, wine consumption, and 10-year CVD incidence: the ATTICA study.
Panagiotakos DB, Kouli GM, Magriplis E, Kyrou I, Georgousopoulou EN, Chrysohoou C, Tsigos C, Tousoulis D, Pitsavos C.
Eur J Clin Nutr. 2019 Jul;73(7):1015-1023. doi: 10.1038/s41430-018-0296-6. Epub 2018 Aug 30.
PMID: 30166641

Διαβάστε περισσότερα εδώ

18

07/2019, Nutrients

New Insights into Cholesterol Functions: A Friend or an Enemy?
Zampelas A, Magriplis E.
Nutrients. 2019 Jul 18;11(7):1645. doi: 10.3390/nu11071645.
PMID: 31323871 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

17

06/2019, Public Health

Dietary patterns and lifestyle characteristics in adults: results from the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS).
Karageorgou D, Magriplis E, Mitsopoulou AV, Dimakopoulos I, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Panagiotakos DB, Zampelas A; HNNHS Contributors; HNNHS Advisory Committee.
Public Health. 2019 Jun;171:76-88. doi: 10.1016/j.puhe.2019.03.013. Epub 2019 May 18.
PMID: 31112835

Διαβάστε περισσότερα εδώ

16

06/2019, Clin Nutr ESPEN

Postprandial glucose response after the consumption of three mixed meals based on the carbohydrate counting method in adults with type 1 diabetes. A randomized crossover trial.
Papakonstantinou E, Papavasiliou K, Maouri C, Magriplis E, Pappas S, Bousboulas S, Koutsovasilis A, Pappas M, Sotiropoulos A, Kontogianni MD.
Clin Nutr ESPEN. 2019 Jun;31:48-55. doi: 10.1016/j.clnesp.2019.03.002. Epub 2019 Mar 22.
PMID: 31060834 Clinical Trial.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

15

05/2019, Nature

Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults.
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC).
Nature. 2019 May;569(7755):260-264. doi: 10.1038/s41586-019-1171-x. Epub 2019 May 8.
PMID: 31068725 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

14

05/2019, Nutrients

Frequency and Quantity of Egg Intake Is Not Associated with Dyslipidemia: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS).
Magriplis E, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Bakogianni I, Dimakopoulos I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Panagiotakos D, Zampelas A.
Nutrients. 2019 May 17;11(5):1105. doi: 10.3390/nu11051105.
PMID: 31108988 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

13

04/2019, J Educ Health Promot

Parental weight status and early adolescence body weight in association with socioeconomic factors.
Notara V, Magriplis E, Prapas C, Antonogeorgos G, Rojas-Gil AP, Kornilaki EN, Lagiou A, Panagiotakos DB.
J Educ Health Promot. 2019 Apr 24;8:77. doi: 10.4103/jehp.jehp_14_19. eCollection 2019.
PMID: 31143794 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

12

03/2019, Eur J Nutr

The association of protein and carbohydrate intake with successful aging: a combined analysis of two epidemiological studies.
Foscolou A, Magriplis E, Tyrovolas S, Chrysohoou C, Sidossis L, Matalas AL, Rallidis L, Panagiotakos D.
Eur J Nutr. 2019 Mar;58(2):807-817. doi: 10.1007/s00394-018-1693-2. Epub 2018 Apr 23.
PMID: 29687264

Διαβάστε περισσότερα εδώ

11

02/2019, BMC Med Res Methodol

Aims, design and preliminary findings of the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS).
Magriplis E, Dimakopoulos I, Karageorgou D, Mitsopoulou AV, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Danezis G, Georgiou C, Panagiotakos DB, Zampelas A; HNNHS Contributors; HNNHS Advisory Committee.
BMC Med Res Methodol. 2019 Feb 20;19(1):37. doi: 10.1186/s12874-018-0655-y.
PMID: 30786873 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

10

02/2019, Clin Nutr

The relationship between behavioral factors, weight status and a dietary pattern in primary school aged children: The GRECO study.
Magriplis E, Farajian P, Panagiotakos DB, Risvas G, Zampelas A.
Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):310-316. doi: 10.1016/j.clnu.2018.01.015. Epub 2018 Feb 15.
PMID: 29398340

Διαβάστε περισσότερα εδώ

9

02/2019, Eur J Nutr

Olive oil consumption and 10-year (2002-2012) cardiovascular disease incidence: the ATTICA study.
Kouli GM, Panagiotakos DB, Kyrou I, Magriplis E, Georgousopoulou EN, Chrysohoou C, Tsigos C, Tousoulis D, Pitsavos C.
Eur J Nutr. 2019 Feb;58(1):131-138. doi: 10.1007/s00394-017-1577-x. Epub 2017 Nov 9.
PMID: 29124386

Διαβάστε περισσότερα εδώ

8

09/2018, Clin Biochem

The mediating role of Mediterranean diet on the association between Lp(a) levels and cardiovascular disease risk: A 10-year follow-up of the ATTICA study.
Foscolou A, Georgousopoulou E, Magriplis E, Naumovski N, Rallidis L, Matalas AL, Chrysohoou C, Tousoulis D, Pitsavos C, Panagiotakos D.
Clin Biochem. 2018 Sep;60:33-37. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2018.07.011. Epub 2018 Jul 25.
PMID: 30055165

Διαβάστε περισσότερα εδώ

7

06/2018, Int J Epidemiol

Contributions of mean and shape of blood pressure distribution to worldwide trends and variations in raised blood pressure: a pooled analysis of 1018 population-based measurement studies with 88.6 million participants.
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC).
Int J Epidemiol. 2018 Jun 1;47(3):872-883i. doi: 10.1093/ije/dyy016.
PMID: 29579276 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

6

09/2018, Nutrients

Lifestyle determinants of healthy ageing in a Mediterranean population: The multinational MEDIS study.
Foscolou A, Magriplis E, Tyrovolas S, Soulis G, Bountziouka V, Mariolis A, Piscopo S, Valacchi G, Anastasiou F, Gotsis E, Metallinos G, Tyrovola D, Polystipioti A, Polychronopoulos E, Matalas AL, Lionis C, Zeimbekis A, Tur JA, Sidossis LS, Panagiotakos D; MEDIS Study Group.
Exp Gerontol. 2018 Sep;110:35-41. doi: 10.1016/j.exger.2018.05.008. Epub 2018 May 12.
PMID: 29763722

Διαβάστε περισσότερα εδώ

5

06/2018, Diabetes Metab

Effects of 6 vs 3 eucaloric meal patterns on glycaemic control and satiety in people with impaired glucose tolerance or overt type 2 diabetes: A randomized trial.
Papakonstantinou E, Kontogianni MD, Mitrou P, Magriplis E, Vassiliadi D, Nomikos T, Lambadiari V, Georgousopoulou E, Dimitriadis G.
Diabetes Metab. 2018 Jun;44(3):226-234. doi: 10.1016/j.diabet.2018.03.008. Epub 2018 Apr 6.
PMID: 29680359 Clinical Trial.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

4

12/2017, Lancet

Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults.
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC).
Lancet. 2017 Dec 16;390(10113):2627-2642. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32129-3. Epub 2017 Oct 10.
PMID: 29029897 Free PMC article.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

3

10/2017, Prev Med Rep

Maternal smoking and risk of obesity in school children: Investigating early life theory from the GRECO study.
Magriplis E, Farajian P, Panagiotakos DB, Risvas G, Zampelas A.
Prev Med Rep. 2017 Oct 6;8:177-182. doi: 10.1016/j.pmedr.2017.10.001. eCollection 2017 Dec.
PMID: 29071203 Free PMC article.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

2

07/2015, Int J Food Sci Nutr

Newly derived children-based food index. An index that may detect childhood overweight and obesity.
Magriplis E, Farajian P, Risvas G, Panagiotakos D, Zampelas A.
Int J Food Sci Nutr. 2015;66(6):623-32. doi: 10.3109/09637486.2015.1056109. Epub 2015 Jul 17.
PMID: 26186030

Διαβάστε περισσότερα εδώ

1

2011, J Hypertens

Magriplis E, Farajian P, Risvas G, Panagiotakos D, Zampelas A. High sodium intake of children through ‘hidden’ food sources and its association with the Mediterranean diet: the GRECO study. J Hypertens 2011; 29(6):1069-76. (IF: 4.21)

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Περισσότερες δημοσιεύσεις

Το φαγητό είναι και πρέπει να παραμείνει απόλαυση!

Κλείσε ραντεβού!