Η διατροφή διακατέχει σπουδαίο ρόλο στον αθλητισμό καθώς μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη απόδοση και κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά των αθλούμενων. Η κατάλληλη διατροφή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση είναι σημαντική τόσο για την επίτευξη και τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους των αθλητών αλλά και την καλύτερη προετοιμασία και αποκατάσταση τους τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και κατά την αγωνιστική περίοδο.

  • Η ομάδα του Eatsmart γνωρίζει πως οι ειδικές συνθήκες απαιτούν και διαφορετική διατροφική διαχείριση.

Εμπιστεύσου εμάς..

  • Η ομάδα του Eatsmart γνωρίζει πως οι ειδικές συνθήκες απαιτούν και διαφορετική διατροφική διαχείριση.