Μετά την πανδημία έχει γίνει απόλυτα κατανοητό η σημαντικότητα του ανοσοποιητικού στην καταπολέμηση ισχυρών ιών. Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας έχει άμεση συσχέτιση με την διατροφική μας πρόσληψη. Η ποικιλία τροφίμων, ο συνδυασμός αυτών, αλλά και η σωστή αναλογία μάκρο- & μίκρο – θρεπτικών, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ενίσχυση αυτού. Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση αλλά μόνο όταν η βασική διατροφική πρόσληψη είναι η ενδεδειγμένη.

  • Η ομάδα του Eatsmart γνωρίζει πως οι ειδικές συνθήκες απαιτούν και διαφορετική διατροφική διαχείριση.