Μετά το χειρουργείο, η διατροφή προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος της επέμβασης που έχει πραγματοποιηθεί αλλά και την οδό χορήγησης της τροφής (φυσιολογική από του στόματος ή εντερική ή παρεντερική διατροφή) για την αποτελεσματικότερη θρέψη και αποκατάσταση του ασθενούς. H καλή μετεγχειρητική διατροφή φαίνεται πως είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες μείωσης της μετεγχειρητικής εξασθένησης του ασθενούς και της ταχύτερης ανάρρωσής του.

  • Η ομάδα του Eatsmart γνωρίζει πως οι ειδικές συνθήκες απαιτούν και διαφορετική διατροφική διαχείριση.