Οι νεφροί είναι τα όργανα του πεπτικού συστήματος που αποτελούν την κύρια οδό αποβολής προϊόντων του μεταβολισμού, όπως η ουρία, το ουρικό οξύ και η κρεατινίνη. Αρκετές ασθένειες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των νεφρών. Για παράδειγμα, οι διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, όπως η υπέρταση, ο μη ρυθμισμένος σακχαρώδης διαβήτης, η ουρική αρθρίτιδα και οι ανωμαλίες της ουροφόρου οδού (όπως ουρολοίμωξη). Μερικές από τις πιο συνήθεις παθήσεις των νεφρών είναι το νεφρωσικό σύνδρομο, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και οι πέτρες στα νεφρά. Η διατροφή σε περιπτώσεις νεφροπάθειας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και πρέπει να εξατομικεύονται ανάλογα με το είδος της νεφροπάθειας.

  • Στόχος είναι η προσωποποιημένη αντιμετώπιση νεφροπάθειας ανάλογα με την κλινική & βιοχημική εικόνα καθώς και σε συνάρτηση με πιθανές συν-νοσηρότητες, καθώς πολλές φορές οι διατροφικές συστάσεις αυτών έρχονται σε αντιπαράθεση.