Γιατί πεινάω συνέχεια;

Δεν έχετε αυξήσει την άσκηση, δεν είστε σε κύηση εφόσον είστε γυναίκα αλλά πεινάτε συνέχεια ή νομίζετε ότι πεινάτε