Αλκοόλ: «Μύθοι» και «Αλήθειες»

Το Κρασί Ποιο κρασί μας κάνει καλό, το λευκό ή το κόκκινο; Γιατί; Ποιες είναι οι ευεργετικές τους ιδιότητες;