Αντιμετωπίστε την έλλειψη σιδήρου και τη σιδηροπενική αναιμία

Ο σίδηρος αποτελεί βασικό μικροστοιχείο απαραίτητο στον ανθρώπινο οργανισμό. Έχει πολλές λειτουργίες αλλά η κύρια  δράση του σιδήρου είναι