Καλοκαίρι … παραλία … δίαιτα!

Προτού ξεκινήσετε δίαιτα... Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και πολλές υποσχόμενες δίαιτες. Το βασικό ερώτημα είναι: «Ποια δίαιτα μου ταιριάζει;» Υπάρχουν