Συμβουλές για την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Ο στόχος μας στην γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι να αυξήσουμε την πίεση του οισοφαγικού σφικτήρα και να ελαττώσουμε την ποσότητα υδροχλωρικού οξέος